Vores arbejde med klima- og miljømæssig bæredygtighed

Den grønne omstilling er en læringsproces og en rejse fra scratch til bæredygtig bevidsthed, aktiv stillingtagen og handling i form af bæredygtige til- og fravalg. Et eksempel herpå er, at Global Contacts og resten af Mellemfolkeligt Samvirkes kantine fra 2018 blev 100% vegetarisk oven i de i forvejen 90-100 % økologi.

Bæredygtig transport 

Vi kommer ikke uden om det; fly binder verden sammen, og er en lim, der synes svær at erstatte. Verdenssituationen kan ikke løses over skype. Verdensmålene bliver ikke løst af, at vi bliver hjemme. Klimaforskere, aktivister og grønne politikere flyver – fordi vi endnu ikke har et alternativ. Det kræver håndtryk, ansigt-til-ansigt møder og syn for sagen at sprede de vigtige budskaber, skabe stærke netværk og samarbejde om bæredygtig udvikling globalt. Det kræver samarbejde og inspiration på tværs af grænser, og at vi krydser de grænser.

Vi har alle et ansvar at tage for at sænke vores CO2-aftryk, og som NGO, der arbejder med klimaretfærdig har vi et særligt ansvar. Samtidig er flyforurening og CO2-udledning et strukturelt problem, der ikke alene kan løses af, at individer og institutioner boycotter fly. Løsningen er ikke at stoppe med at være en del af samfundet, men at presse på for politisk regulering, priskonkurrerende alternativer og en fælles kulturel omstilling. Samtidig må vi huske på, at vi ikke kan blive CO2-neutrale over en nat, men må starte et sted, få flere med, prøve os frem og blive klogere og klogere på omstillingens udfordringer og nødvendigheder.

At arbejde med bæredygtighed er en kompleks opgave, og enhver beslutning er forbundet med afvejning af dilemmaer. I Global Contact synes vi, at vi har fundet balancen mellem vores vision om det interkulturelle, globale samarbejde og en klimaetik ved kun at bifalde brugen af fly til enkeltstående, længerevarende rejser med faglige, løsningsorienterede eller globalt dannelsesmæssige formål. 

  • Vi flyver ikke inden for Europa, hvis det kan gøre på under 15 timer med tog. 
  • Vi flyver kun i nødvendig arbejdssammenhæng og med et mål om 10 % færre flyrejser i 2020.
  • Vi flyver ikke på rejser, der er kortere end 5 dage.
  • Vi støtter frivilliges flyfri rejser til work camps i Europa med 400 kr.


Vi er i en grøn udviklings- og læringsproces, så er der noget, du synes, vi kan gøre bedre, så hører vi gerne fra dig.