Ansvarligt frivilligt arbejde med Global Contact

Global Contact sender frivillige til udviklingslande, fordi det skaber globalt medborgerskab og aktiv handling på tværs af grænser. Frivilligt arbejde er med til at give lyst og viden til at engagere sig i kampen for en mere lige og retfærdig verden, og en interkulturel forståelse der varer ved, når man kommer hjem. Globalt medborgerskab, mellemfolkelighed og antidiskrimination er grundværdier i frivilligprogrammet.

Sådan sikrer vi ansvarlige frivillig-rammer

Når du rejser ud som frivillig med Global Contact, er det vigtigt for os at det frivillige arbejde foregår på en ansvarlig måde. Det sikrer vi blandt andet sådan her:

 1. Inden du starter dit frivillige arbejde, skal du på et 2 dages introkursus og et 4 ugers højskolekursus, der forbereder dig grundigt på at være frivillig. Det er obligatorisk for alle frivillige på 18-25 år at deltage. Som del af forberedelsen lærer du om kulturforståelse, hvordan man respektfuldt samarbejder på tværs af kulturer og om din rolle som frivillig, sådan at du bedst muligt lærer at tilpasse dig lokale forhold. Undervisningen i historie, kultur og samfund hjælper dig også til at forstå det samfund du skal være del af. Højskolekurset foregår i samme region som du skal være frivillig, og undervisningen varetages af lokale undervisere.
   
 2. Vi samarbejder med lokale partnere om at arrangere det frivillige arbejde. Det er med til at sikre at det er lokale behov, der kommer i første række.
   
 3. Du bor lokalt, når du er frivillig med os, og her får du en hverdag på lokale præmisser. Langt de fleste af vores frivillige bor hos lokale værtsfamilier, hvor du bliver del af et lokalsamfund.
   
 4. Frivilligt arbejde skal have en kvalitet som både du og dem du arbejder sammen med lokalt kan være stolte af, og derfor sender vi ikke frivillige ud at arbejde i meget korte perioder. Som frivillig skal du være af sted i en længere periode, som tilpasses din alder, erfaring og arbejdets karakter. Er du under 25 år, skal du som regel være af sted i mindst 12 uger (inkl. højskoleophold). 
   
 5. Når du er frivillig med os, overtager du ikke lokalt faglært arbejde. Derfor forventer vi heller ikke at du kan det samme som folk, der er uddannet, men at du kommer som en ekstra hjælpende hånd. Når man ikke er uddannet, er der også funktioner man ikke må varetage som frivillig. Du vil fx ikke kunne komme til at arbejde på hospital uden at have en sundhedsfaglig uddannelse eller være under uddannelse. Vores rettesnor er, at vi ikke tillader frivilligt arbejde man ikke ville tillade under danske forhold, samtidig med at vi tager hensyn til lokale forhold og partneres ønsker.
   
 6. Frivilligt arbejde skal ikke skabe afhængighed, hverken økonomisk eller af frivilliges arbejdskraft. Derfor samarbejder vi ikke med partnere, der er afhængige af at vi konstant sørger for arbejdskraft. Samtidig er det vigtigt for os, at frivillige ikke bliver en byrde for lokale partnere og værtsfamilier. Derfor sørger vi for at finde en balance, hvor vi dækker udgifterne hos lokale partnere og værtsfamilier – uden at betale for meget.  
   
 7. Det er vigtigt for os, at man som frivillig gør gavn og ikke det modsatte, når man arbejder med børn. Derfor må man som frivillig gennem Global Contact ikke arbejde med børn under 3 år i funktioner, hvor man risikerer at blive primær omsorgsperson. På højskoleopholdet bliver man undervist i rollen som frivillig, når man arbejder med udsatte børn og unge, så man bedst beskytter børnene og bliver bedre til at håndtere de etiske dilemmaer der kan opstå.
   
 8. Inden du tager af sted, bliver du forberedt på hvordan man bedst begår sig på sociale medier som frivillig. Vi taler om hvorfor det er særligt vigtigt at spørge om lov før man tager og bruger billeder, og om det ansvar man har for hvordan man fremstiller andre folk, lande og kulturer på sociale medier.
   
 9. Vi er optagede af at sende vores frivillige ud på en ansvarsfuld og sikker måde for både dig og det lokalsamfund du skal være del af. Vi ved godt at der kan opstå problemer undervejs – store som små – som kan være svære at håndtere som frivillig, når alt er nyt. Det er også vigtigt for partneren og lokalsamfundet, at problemerne løses hurtigt, så det ikke bliver en byrde for dem at have frivillige. Derfor har du altid både en lokal og en dansk koordinator, som følger dig i løbet af opholdet, og du kan få fat på os døgnet rundt på nødtelefonen. Når der skal findes en løsning, gør vi det i samarbejde med dig, de lokale partnere og din koordinator i Danmark.
   
 10. Det er vigtigt for os at både frivillige og lokale partnere har den bedst mulige oplevelse med frivilligopholdet. Derfor evaluerer vi det frivillige arbejde med dig som frivillig og med vores lokale partnere, og ændrer det der ikke er hensigtsmæssigt i samarbejdet med partnerne.