Om Global Contact

Global Contact er Mellemfolkeligt Samvirkes aktivistiske rejseprogram. Vi tror på at for at forstå andre dele af verden, andre levevis, opfattelser, politikker, interessekonflikter og verdenssyn, må vi møde hinanden.

Det er dét, mellemfolkeligt samvirke betyder. Vores vision er, at unge tager del i kampen for en mere retfærdig og bæredygtig verden, og at de forholder sig kritisk til egen rolle som globale medborgere. 

Global Contact er nonprofit og alt overskuddet fra vores programmer går til Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde med at styrke menneskerettigheder og udrydde fattigdom. Samtidig bidrager programmerne også med økonomisk støtte til vores lokale partnere i hele verden. 

Global Contacts rødder 

Mellemfolkeligt Samvirke har arbejdet for en retfærdig og bæredygtig verden siden 1944. Udover at skabe synlighed omkring uretfærdighed, fattigdom og diskrimination gennem oplysningsarbejde, kurser og kampagner, ligger det mellemfolkelige møde også i Mellemfolkeligt Samvirkes DNA. Vi tror på, at kulturforståelse og interkulturel kompetence forudsætter selv at opleve, erfare og bidrage i mødet med andre. Det er derfor, Global Contact er født.  

Når du er ude med Global Contact, møder du verden. Uanset om du vælger at lave frivilligt arbejde, tage på højskole eller studietur, tage i praktik eller give en hånd med på en Work Camp kommer du hjem med nye erfaringer, følelser og indtryk, der har gjort dig klogere på verden. Håbet er, at du ikke blot vil arbejde med menneskerettigheder, klimaaktivisme og globalt medborgerskab under dit ophold, men at du tager en ny forståelse for global retfærdighed med dig hjem.  

Global Contacts partnere 

Global Contact samarbejder med en lang række af lokale organisationer verden over samt vores Globale Platforme. Mellemfolkeligt Samvirke er en del af føderationen ActionAid.

Læs mere om Global Contact