Om Global Contact

Global Contact er Mellemfolkeligt Samvirkes rejseprogram, som arbejder for at skabe og udbrede rejsemuligheder med frivilligt arbejde, kulturmøder, samarbejde på tværs og forståelse for lokale og globale bæredygtige udfordringer i centrum. 

Global Contacts rødder

Som global medborger har man et globalt ansvar. Vi tror på, at for at forstå andre dele af verden, andre levevis, opfattelser, politikker, interessekonflikter og verdenssyn, må vi møde hinanden og samarbejde. Det er dét mellemfolkeligt samvirke betyder. 

Mellemfolkeligt Samvirke har arbejdet med social og økonomisk bæredygtighed siden 1944. Udover at skabe synlighed omkring verdens økonomiske og sociale uligheder gennem oplysningsarbejde, kurser og kampagner, ligger det frivillige arbejde også i Mellemfolkeligt Samvirkes DNA. Vi tror på, at interkulturel forståelse forudsætter selv at opleve, erfare og bidrage i mødet med andre. Det er derfor Global Contact er født.

Global Contacts arbejde hviler på en lang tradition for frivillighed og ønsket om at gøre en forskel. Vi sender hvert år omkring 1.500 ud i verden, som arbejder i tråd med Mellemfolkeligt Samvirkes mission om at bekæmpe global fattigdom og ulighed. 

Uanset om du vælger at lave frivilligt arbejde, tage på højskole, tage et praktikophold i udlandet, give en hånd med på en Work Camp kommer du med garanti hjem med rygsækken fuld af oplevelser, der har gjort dig klogere på verden. Du kan gøre en forskel for nogle mennesker, mens du var ude. Påvirke og blive påvirket. Men vigtigere endnu: du kan bruge den viden, du tager med dig hjem, til at gøre en forskel i fremtiden.

Når du rejser med Global Contact er du på en læringsrejse med formålet at se globale udfordringer i et nyt og lokalt perspektiv. Håbet er, at du ikke blot vil arbejde med bæredygtig udvikling på din rejse, men tage en ny forståelse for global retfærdighed med dig hjem.

Læs mere om Global Contact