Samværspolitik

Til arbejdet med børn og unge, har vi udviklet følgende samværspolitik, der sætter nogle klare spilleregler for omgangsformen mellem børn og voksne for på den måde at gøre det nemmere for den enkelte at reagere, og dermed forhindre uhensigtsmæssigt samvær.

Global Contacts samværspolitik

  • Det er det faste personale på arbejdspladsen der har, og skal have, det primære ansvar for børnene. Det vil sige, at din rolle som udsendt er sekundær omsorgsperson, der hjælper det faste personale. Det kan være forskelligt hvilke rutiner arbejdspladsen har, men vær opmærksom på at der er visse opgaver, som bør varetages af de primære omsorgspersoner, og hvor du så vidt muligt skal undgå at hjælpe for meget til. Det kan være at putte børnene og gå med dem på toilettet. Begge dele er intime situationer, hvor det er vigtigt for børnenes følelse af varig tryghed, at de hjælpes af det faste personale. 

  • Især sårbare børn er ofte præget af dysfunktionelle tilknytningsmønstre der gør, at de hurtigt knytter sig til fremmede mennesker. Hvis børnene hurtigt søger en nær fysisk kontakt, må du gerne hjælpe dem ved at sætte grænser. Du bør selvfølgelig stadig være der for dem, når de har brug for det, yde omsorg for dem og trøste dem, når de er kede af det. Husk dog at et meget tæt bånd til børnene kan føles rigtigt i situationen, men vil ofte bidrage til at de føler sig forladt, når du tager hjem. Af samme grund bør du ikke dele dit telefonnummer eller SoMe profiler med børn eller unge på arbejdspladsen. 

  • Som frivillig har du naturligt en autoritet over for børnene på arbejdspladsen - også selvom det måske ikke altid føles sådan. Som autoritet vil børnene bemærke din adfærd, og du bør derfor være opmærksom på at du ikke kommer til at favorisere nogle børn frem for andre. Det er naturligt, at man lærer enkelte børn bedre at kende, men du bør fokusere på at fordele din tid, omsorg og opmærksomhed mellem alle børnene. 

  • Børn spejler sig i voksnes adfærd, så det er vigtigt at være bevidst om, at du er en rollemodel. Derfor er det ikke tilladt at ryge eller drikke alkohol foran børnene. Desuden vil børnene også bemærke dit sprogbrug og du bør derfor undgå at bande og vær opmærksom på at sarkasme, ironi og indforståede bemærkninger nemt kan misforstås. Omvendt kan du være en god rollemodel ved at lytte til børnene og inddrage dem i beslutninger der vedrører dem. 

  • Forsøg så vidt muligt at undgå at tale dansk, når der er børn eller voksne til stedet, som ikke forstår sproget. Her opfordres der til at man taler et sprog, så flest mulige føler sig inkluderet og kan deltage i samtalen, hvis de ønsker.  På samme måde kan det virke ekskluderende hvis du bruger din telefon mens du er på arbejde, også selvom nogle børn synes den er spændende.  

  • Du vil helt sikkert få mulighed for at finde på lege og aktiviteter med børnene, og det er meget velkomment. Vær opmærksom på at børnene er sårbare og har en fortid du ikke kender til. Det er derfor altid en god idé at forhøre dig med det faste personale før du igangsætter nye aktiviteter. De kender børnenes baggrund og kan derfor hjælpe dig med at tage højde for dette. Når du udfører aktiviteter med børnene, er det desuden vigtigt at hjælpe dem med ikke at overskride hinandens personlige grænser. 

  • Lukkede og især låste døre skal helt undgås når frivillige og børn er sammen. Dette er både for at beskytte børnene mod overgreb, men også for at beskytte den frivillige. En lukket eller låst dør kan let føre til rygter om, at der foregår noget forkert bag døren. Derfor må du heller ikke sove i samme rum som børnene, eller invitere dem hjem til din værtsfamilie/bolig. 

  • Som udsendt kan du opleve situationer med børnene der fører til frustration. Selvom du i nogle tilfælde kan føle dig afmægtig, må du aldrig anvende nogle former for vold hverken af fysisk eller psykisk karakter. For eksempel ved at være hårdhændet, at udskamme eller udstille børn. 

  • Du må aldrig have seksuelt samvær med børn eller unge, som du har et ansvar for. Vær i øvrigt opmærksom på at den seksuelle lavalder generelt i mange lande er 18 år, mens aldersgrænsen er lavere i Danmark. 

  • Hvis du gerne vil tage billeder af børnene på din arbejdsplads, så husk altid at spørge dem inden. Hør arbejdspladsen om de har en billedpolitik, og del kun billeder på sociale medier, hvis du kan få forældrenes/værges accept.