Duty of care

Global Contact ønsker at skabe de bedst mulige rammer for dit ophold. Her kan du læse nærmere om vores DUTY OF CARE, så du ved hvad du kan forvente af os, og hvad vi forventer af dig.  

Global Contact ønsker at støtte og vejlede dig, som gerne vil i praktik, arbejde frivilligt, på højskole eller på studietur til udlandet. Global Contact ønsker at understøtte et godt samarbejde med rejsende og lokale partnere.

Det primære formål er at skabe de bedst mulige rammer for opholdet. Som en del af forberedelsen inden afrejse, skal du deltage i Global Contacts obligatoriske introkursus, der vil tydeliggøre dit eget ansvar for faglige, praktiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, som kan opstå i forbindelse med dit ophold.  

Ved uforudsete hændelser under opholdet 

  • Vil Global Contact, i samarbejde med vores lokale partnere, i den udstrækning det er praktisk muligt, støtte og vejlede dig.

  • Det vil imidlertid være dig, myndigheder (danske og/eller udenlandske) og dit forsikringsselskab, der har ansvaret for håndteringen af situationer, der måtte opstå som følge af uforudsete hændelser.  

Dit ansvar og forpligtigelser 

Som rejsende med Global Contact er det dit eget ansvar for at forberede dig fagligt og praktisk i forhold til opholdet.  

  • Du skal forholde dig aktivt til de anbefalinger du får fra Global Contact, f.eks. i forhold til opholdstilladelser (ansøgning af visum), tegning af relevante forsikringer mv.  
    Du er til enhver tid ansvarlig for din egen sikkerhed. Dette indebærer, at det er dit eget ansvar at beslutte og gennemføre dit ophold eller sige fra med hensyn til eget helbred og sikkerhedssituation under rejsen og opholdet. Ligeledes er det dit ansvar at forberede dig på at kunne håndtere hændelser under opholdet.  

  • Du er, uagtet vores anbefalinger, selv ansvarlig for at have kendskab til de tiltag, der er nødvendige for at forberede dig bedst muligt til din rejse, samt gøre dig bekendt med de risici og eventuelle farer, der er forbundet med opholdet.  

  • Du skal orientere dig i Udenrigsministeriets Rejsevejledning og anbefalinger fra Udenrigsministeriets Borgerservice.  

  • Du er forpligtet til løbende at oplyse Global Contact om ændrede lokale eller egne forhold, som har eller kan have betydelig indflydelse på din sikkerhed under opholdet.  

  • Du er forpligtet til at tilmelde dig Udenrigsministeriets Danskerliste for at blive orienteret om eventuelle krisesituationer. Du skal tage anbefalinger fra danske myndigheder alvorligt og må ikke blot ignorere disse.  

Global Contacts kommunikation med dig i forbindelse med dit ophold er udtryk for, at Global Contact ønsker at støtte og vejlede dig i forbindelse med planlægningen af dit ophold. Global Contacts kommunikation er således ikke udtryk for, at Global Contact påtager sig et særligt ansvar for, at du er beskyttet mod de risici/farer, der vil kunne være forbundet med at gennemføre praktik- eller højskoleophold, frivilligt arbejde, eller studietur til udlandet.