Global Contact Om os Kontakt os

Vision

I Global Contact arbejder vi for at skabe globalt samarbejde om bæredygtig udvikling og enden på fattighed og global ulighed.

Mission

Vores mission er at skabe og udbrede alternative rejsemuligheder med frivilligt arbejde, kulturmøder, samarbejde på tværs og forståelse for lokale og globale bæredygtige udfordringer i centrum. 

Global Contacts rødder

Som global medborger har man et globalt ansvar. Vi tror på, at for at forstå andre dele af verden, andre levevis, opfattelser, politikker, interessekonflikter og verdenssyn, må vi møde hinanden og samarbejde. Det er dét mellemfolkeligt samvirke betyder. 

Mellemfolkeligt Samvirke har arbejdet med social og økonomisk bæredygtighed siden 1944. Udover at skabe synlighed omkring verdens økonomiske og sociale uligheder gennem oplysningsarbejde, kurser og kampagner, ligger det frivillige arbejde også i Mellemfolkeligt Samvirkes DNA. Vi tror på, at interkulturel forståelse forudsætter selv at opleve, erfare og bidrage i mødet med andre. Det er derfor Global Contact er født.

Global Contact er Mellemfolkeligt Samvirkes frivilligprogram i udlandet. Global Contacts arbejde hviler på en lang tradition for frivillighed og ønsket om at gøre en forskel. Vi sender hvert år omkring 1500 ud i verden, som arbejder i tråd med Mellemfolkeligt Samvirkes mission om at bekæmpe global fattigdom og ulighed. 

Uanset om du vælger at lave frivilligt arbejde, tage på højskole, tage et praktikophold i udlandet, give en hånd med på en Work Camp eller rejse til et af verdens brændpunkter, kommer du med garanti hjem med rygsækken fuld af oplevelser, der har gjort dig klogere på verden. Du vil have gjort en mærkbar forskel for nogle mennesker, mens du var ude. Men vigtigere endnu: du kan bruge den viden, du tager med dig hjem, til at gøre en forskel i fremtiden.

Når du rejser med Global Contact er du på en læringsrejse med formålet at se globale udfordringer i et nyt og lokalt perspektiv. Håbet er, at du ikke blot vil arbejde med bæredygtig udvikling på din rejse, men tage en ny forståelse for bæredygtighed og global retfærdighed med dig hjem.
 

Vores arbejde med klima- og miljømæssig bæredygtighed

Den grønne omstilling er ligeledes en læringsproces og en rejse fra scratch til bæredygtig bevidsthed, aktiv stillingtagen og handling i form af bæredygtige til- og fravalg. Et eksempel herpå er, at Global Contact's - og resten af Mellemfolkeligt Samvirkes - kantine fra 2018 blev 100% vegetarisk oven i de i forvejen 90-100 % økologi.

Bæredygtig transport 

Vi kommer ikke uden om det; fly binder verden sammen, og er en lim, der synes svær at erstatte. Verdenssituationen kan ikke løses over skype. Verdensmålene bliver ikke løst af, at vi bliver hjemme. Klimaforskere, aktivister og grønne politikere flyver – fordi vi endnu ikke har et alternativ. Det kræver håndtryk, ansigt-til-ansigt møder og syn for sagen at sprede de vigtige budskaber, skabe stærke netværk og samarbejde om bæredygtig udvikling globalt. Det kræver samarbejde og inspiration på tværs af grænser, og at vi krydser de grænser.

Vi har alle et ansvar at tage for at sænke vores CO2-aftryk, og som NGO, der arbejder med klimaretfærdig har vi et særligt ansvar. Samtidig er flyforurening og CO2-udledning et strukturelt problem, der ikke alene kan løses af, at individer og institutioner boycotter fly. Løsningen er ikke at stoppe med at være en del af samfundet, men at presse på for politisk regulering, priskonkurrerende alternativer og en fælles kulturel omstilling. Samtidig må vi huske på, at vi ikke kan blive CO2-neutrale over en nat, men må starte et sted, få flere med, prøve os frem og blive klogere og klogere på omstillingens udfordringer og nødvendigheder.

At arbejde med bæredygtighed er en kompleks opgave, og enhver beslutning er forbundet med afvejning af dilemmaer. I Global Contact synes vi, at vi har fundet balancen mellem vores vision om det interkulturelle, globale samarbejde og en klimaetik ved kun at bifalde brugen af fly til enkeltstående, længerevarende rejser med faglige, løsningsorienterede eller globalt dannelsesmæssige formål. 

•    Vi flyver ikke inden for Europa, hvis det kan gøre på under 15 timer med tog. 
•    Vi flyver kun i nødvendig arbejdssammenhæng – med et mål om 10 % færre flyrejser i 2020.
•    Vi flyver ikke på rejser, der er kortere end 5 dage.
•    Vi støtter frivilliges flyfri rejser til work camps i Europa med 400 kr.

Vi er i en grøn udviklings- og læringsproces, så er der noget, du synes, vi kan gøre bedre, så hører vi gerne fra dig.

Kontakt os


Telefon: 77310022
Email: globalcontact@ms.dk
Nødtelefon: (+45) 2989 7731

Mellemfolkeligt Samvirke
Fælledvej 12 
2200 København N

Privatlivspolitik

 

Mellemfolkeligt Samvirke

Få mere information


Kom til infomøde
Om os
Kontakt
Instagram
Facebook

 

 

 

Følg med

Hold dig opdateret omkring nye frivilligprojekter, deadlines for ansøgning, studenterstillinger og meget mere.