Global Contact Om os Kontakt os

Rejsebetingelser – Frivilligt arbejde

 • Inden afrejse skal du deltage i 2 dages obligatorisk introkursus på Mellemfolkeligt Samvirkes Global Platform i København.
 • At rejse ud med Global Contact er ikke en turistrejse, hvor du kan rejse rundt, som du har lyst til. Som frivillig forventes det, at du deltager i det daglige arbejde sammen med den lokale partner. Partneren forventer, at du arbejder på fuld tid under hele opholdet. Du har fri i weekenderne, men længere rundrejser skal foretages efter endt ophold.
 • I perioder kan der være mindre travlt på projekterne. Her er det vigtigt, at du selv engagerer dig og tager initiativ for at få et godt og dynamisk ophold. Erfaringerne viser, at dem, der arbejder meget og engagerer sig, også får det bedste ophold og de fedeste oplevelser. Deltag og vær engageret på en åben og konstruktiv måde, både for din egen og værtsfamiliens skyld.
 • Du kan som frivillig ønske, hvad du gerne vil arbejde med. Global Contact bestræber sig på at efterleve dine ønsker, men placeringen afhænger af de aktuelle lokale behov, og bliver derfor ofte først bekræftet under dit ophold på Global Højskole i regionen.
 • Du skal være opmærksom på, at du kommer som gæst til et fremmed land. Du skal respektere den lokale kultur og følge vores partneres retningslinjer. Vi forventer, at du i særdeleshed respekterer kulturelle traditioner inden for påklædning, alkoholskik og social opførsel.
 • Du er en del af Global Contact både før, under og efter dit ophold, og skal derfor respektere de anvisninger, vi giver. I modsat fald forbeholder Global Contact sig retten til at afbryde opholdet uden refusion.
 • Det er strengt forbudt at indtage enhver form for narkotika. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra opholdet for egen regning og uden refusion.
 • I tilfælde af, at du oplever mangler ved dit ophold, skal du omgående kontakte Global Contact i Danmark, så vi kan afhjælpe manglen. I modsat fald fraskriver du dig automatisk efterfølgende klagemulighed. Personlige udgifter i forbindelse med mangler dækkes kun efter forudgående aftale med Global Contact i Danmark.
 • I tilfælde af ønske om kompensation ifm klage skal dette modtages skriftligt senest 4 uger efter rejsens afslutning.
 • I tilfælde, hvor uforudsete omstændigheder gør, at opholdet må afbrydes, dækkes eventuelle ekstraudgifter kun efter forudgående aftale med Global Contact.
 • I tilfælde af at du vælger at afbryde opholdet før tid kan du få refusion for kostudgifter, der endnu ikke er videreformidlet til din værtsfamilie. Øvrige udgifter refunderes ikke.

Vi stiller ingen faglige krav, men vi forventer, at du som frivillig er:

 • Socialt engageret
 • Motiveret til at udføre frivilligt arbejde
 • God til at tage initiativ
 • Åben, nysgerrig og positiv
 • I stand til at forstå og respektere en anden kultur
 • Villig til at leve under simple forhold, hvad angår indkvartering og kost
 • I besiddelse af høj fleksibilitet og tolerance
 • Villig til at deltage i forefaldende arbejde anvist af den lokale organisation
 • God til at organisere og tilrettelægge dit eget arbejde inden for projektets rammer

 
AFBUDSREGLER

 • Bliver du forhindret i at deltage i dit tilmeldte ophold, skal du meddele det på skrift hurtigst muligt.
 • Modtager vi dit skriftlige afbud tidligere end 30 dage før afrejse, tilbagebetaler vi det indbetalte beløb minus 2.500 kr. samt evt. allerede afholdte udgifter til fx flybillet, administration til partner mm.
 • Modtager vi dit skriftlige afbud senere end 30 dage før afrejse, tilbagebetaler vi det indbetalte beløb minus 5.000 kr. samt evt. allerede afholdte udgifter til fx flybillet, administration til partner mm.
 • Hvis du har købt forsikring igennem os er du dækket, hvis du bliver ramt af sygdom eller kommer alvorligt til skade inden afrejse. (Dokumenteret ved lægeerklæring med diagnose og vurdering af sygdommens konsekvens for opholdet). Eller ved alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie. I så fald tilbagebetaler vi det indbetalte beløb minus 2.500 kr.
 • En del af Global Contacts placeringer ligger i lande, hvor Udenrigsministeriets rejsevejledning opfordrer rejsende til særlig agtpågivenhed. Hvis Udenrigsministeriet 'fraråder al indrejse' vil Global Contact tilbyde et alternativ eller fuldt refundere det indbetalte beløb. Det er dog ikke gyldig aflysningsgrund, hvis Udenrigsministeriet 'fraråder al unødig indrejse', og Global Contact iøvrigt anser dit ophold for sikkert, da din forsikring stadig vil være dækkende på dette sikkerhedsniveau.

AFLYSNING

 • Opholdene aflyses af Global Contact, hvis der ikke er tilstrækkelige tilmeldinger til det enkelte ophold. Eventuel aflysning meddeles senest en måned før afrejse.
 • Opholdene kan aflyses af Global Contact eller partnerorganisationen under henvisning til lokale forhold.
 • I tilfælde af at Udenrigsministeriet 'fraråder al indrejse' til den valgte destination vil opholdet blive aflyst.
 • Ved aflysning er Global Contact forpligtet til omgående at underrette deltagerne og så vidt muligt tilbyde et tilsvarende ophold. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, tilbagebetales det allerede indbetalte beløb. Der udbetales ingen godtgørelse.

BETALING

 • Opholdets pris og indhold fremgår af beskrivelsen på det enkelte ophold.
 • Depositum på 5.000 kr. betales ved tilmelding.
 • Restbeløbet opkræves via mail ca. 6 uger før afrejse med otte dages betalingsfrist.
 • For at komme ud med Global Contact skal du være medlem af Mellemfolkeligt Samvirke. Du kan melde dig ind i forbindelse med din tilmelding. Prisen er 30 kr pr. måned og du kan, hvis du ønsker det, melde dig ud når du er hjemme igen.
 • Global Contacts overskud går til Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde for at give verdens fattigste større demokratisk indflydelse.
 • Ved betaling opnås retten til et skattefradrag, som MS automatisk opgiver til Skat. Det præcise beløb står under hvert ophold.
  

Kontakt os


Telefon: 77310022
Email: globalcontact@ms.dk
Nødtelefon: (+45) 2989 7731

Mellemfolkeligt Samvirke
Fælledvej 12 
2200 København N

Privatlivspolitik

 

Mellemfolkeligt Samvirke

Få mere information


Kom til infomøde
Om os
Kontakt
Instagram
Facebook

 

 

 

Følg med

Hold dig opdateret omkring nye frivilligprojekter, deadlines for ansøgning, studenterstillinger og meget mere.