Rejsebetingelser

Her kan du læse om vores rejsebetingelser for vores frivilligophold i udlandet hos Global Contact. 


Rejseprogrammet

 • Inden afrejse skal du deltage i 2 dages obligatorisk introkursus på Mellemfolkeligt Samvirkes Global Platform i København.
 • At rejse ud med Global Contact er ikke en turistrejse, hvor du kan rejse rundt, som du har lyst til. Som frivillig forventes det, at du deltager i det daglige arbejde sammen med den lokale partner. Partneren forventer ligeledes, at du arbejder på fuldtid under hele opholdet. Du har fri i weekenderne, men længere rundrejser skal foretages efter endt ophold. 
 • I perioder kan der være mindre travlt på projekterne. Her er det vigtigt, at du selv engagerer dig og tager initiativ for at få et godt og dynamisk ophold. Erfaringerne viser, at dem, der arbejder meget og engagerer sig, også får det bedste ophold og de fedeste oplevelser. Deltag og vær engageret på en åben og konstruktiv måde, både for din egen og værtsfamiliens skyld. 
 • Du kan som frivillig ønske, hvad du gerne vil arbejde med. Global Contact bestræber sig på at efterleve dine ønsker, men placeringen afhænger af de aktuelle lokale behov, og derfor bliver din endelige ofte først bekræftet under dit ophold på Global Højskole i regionen. 
   

Retningslinjer for adfærd

 • Du skal være opmærksom på, at du kommer som gæst til et fremmed land. Du skal respektere den lokale kultur og følge vores partneres retningslinjer. Vi forventer, at du i særdeleshed respekterer kulturelle traditioner inden for påklædning, alkoholskik og social opførsel. 
 • Som Global Contact frivillig vil du ofte blive opfattet af det lokale samfund og de mennesker, du møder, som en af Global Contact og evt. Mellemfolkeligt Samvirke / ActionAid repræsentant. Derfor forventer vi, at du lever op til ActionAid Code of Conduct (jf. afsnit nedenfor). 
 • Du er en del af Global Contact både før, under og efter dit ophold, og skal derfor respektere de anvisninger, vi giver. I modsat fald forbeholder Global Contact sig retten til at afbryde opholdet uden refusion. 
 • Det er strengt forbudt at indtage enhver form for narkotika eller foretage enhver form for krænkelse over for andre mennesker. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra opholdet for egen regning og uden refusion.

Forventninger til frivillige-rejsende:

Vi stiller ingen faglige krav, men vi forventer, at du som frivillig er: 

 • Socialt engageret
 • Motiveret til at udføre frivilligt arbejde 
 • God til at tage initiativ 
 • Åben, nysgerrig og positiv 
 • I stand til at forstå og respektere en anden kultur 
 • Villig til at leve under simple forhold, hvad angår indkvartering og kost 
 • I besiddelse af høj fleksibilitet og tolerance 
 • Villig til at deltage i forefaldende arbejde anvist af den lokale organisation 
 • God til at organisere og tilrettelægge dit eget arbejde inden for projektets rammer 
   

Afbudsregler

 • Bliver en deltager forhindret i at deltage i tilmeldte ophold, skal dette meddeles på skrift hurtigst muligt til Global Contact.
 • Modtager vi det skriftlige afbud tidligere end 30 dage før afrejse, tilbagebetaler vi det indbetalte beløb minus 2.500 kr. samt evt. allerede afholdte udgifter til fx flybillet, administration til partner mm.
 • Modtager vi det skriftlige afbud senere end 30 dage før afrejse, tilbagebetaler vi det indbetalte beløb minus 5.000 kr. samt evt. allerede afholdte udgifter til fx flybillet, administration til partner mv.
 • En del af Global Contacts placeringer ligger i lande, hvor Udenrigsministeriets rejsevejledning opfordrer rejsende til særlig agtpågivenhed. Hvis Udenrigsministeriet 'fraråder al indrejse' vil Global Contact tilbyde et alternativ eller fuldt refundere det indbetalte beløb. Det er dog ikke gyldig aflysningsgrund, hvis Udenrigsministeriet 'fraråder al unødig indrejse', og Global Contact iøvrigt anser dit ophold for sikkert, da din forsikring stadig vil være dækkende på dette sikkerhedsniveau.
   

Aflysning

 • Opholdene aflyses af Global Contact, hvis der ikke er tilstrækkelige tilmeldinger til det enkelte ophold. Eventuel aflysning meddeles senest en måned før afrejse. 
 • Opholdene kan aflyses af Global Contact eller partnerorganisationen under henvisning til lokale forhold. 
 • I tilfælde af at Udenrigsministeriet 'fraråder al indrejse' til den valgte destination vil opholdet blive aflyst. 
 • Ved aflysning er Global Contact forpligtet til omgående at underrette deltagerne og så vidt muligt tilbyde et tilsvarende ophold. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, tilbagebetales det allerede indbetalte beløb. Der udbetales ingen godtgørelse. 
   

Betaling

 • Opholdets pris og indhold fremgår af beskrivelsen på det enkelte ophold. 
 • Du skal være opmærksom på, at når du, senere end 2 måneder før afrejse, bestiller et ophold inklusiv flybilletter og forsikring, kan du risikere, at prisen på flybilletter overstiger den angivet pris på hjemmesiden. Dette beløb skal du som frivillig selv betale for. Derfor forbeholder vi os retten til at opkræve et ekstra gebyr svarende til differencen mellem den nye og gamle pris for flybilletter.
 • Depositum på 5.000 kr. betales ved tilmelding.
 • Restbeløbet opkræves via mail ca. 6 uger før afrejse med otte dages betalingsfrist. 
 • For at komme ud med Global Contact skal du være medlem af Mellemfolkeligt Samvirke. Du kan melde dig ind i forbindelse med din tilmelding. Prisen er 30 kr pr. måned og du kan, hvis du ønsker det, melde dig ud, når du er hjemme igen. 
 • Global Contacts overskud går til Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde for at give verdens fattigste større demokratisk indflydelse. 
 • Ved betaling opnås retten til et skattefradrag, som MS automatisk opgiver til Skat. Det præcise beløb står under hvert ophold.
   

Klagemuligheder

 • I tilfælde af, at du oplever mangler ved dit ophold, skal du omgående kontakte Global Contact i Danmark, så vi kan afhjælpe manglen. I modsat fald fraskriver du dig automatisk efterfølgende klagemulighed. Personlige udgifter i forbindelse med mangler dækkes kun efter forudgående aftale med Global Contact i Danmark. 
 • I tilfælde af ønske om kompensation ifm. klage skal dette modtages skriftligt senest 4 uger efter rejsens afslutning. 
 • I tilfælde, hvor uforudsete omstændigheder gør, at opholdet må afbrydes, dækkes eventuelle ekstraudgifter kun efter forudgående aftale med Global Contact. 
 • I tilfælde af, at du vælger at afbryde opholdet før tid kan du få refusion for kostudgifter, der endnu ikke er videreformidlet til din værtsfamilie. Øvrige udgifter refunderes ikke.  
   

Code of Conduct

Ved at rejse med Global Contact er du forpligtet over for medrejsende, partnere, vores målgruppe og det lokale samfund til at: 

 1. Respektere og beskytte de udsatte og sårbare mennesker, som du både arbejder sammen med og for.  
 2. Vise hensyn, være fair og ærlig samt behandle alle med respekt og værdighed – uanset deres identitet (såsom race, nationalitet el. etnicitet, religion, alder, fysiske el. psykiske gene, køn, seksuelle orientering, kønsidentitet og -udtryk, graviditets- og ægteskabsforhold, sociale og økonomiske situation eller øvrige identitetsforhold).
 3. Ikke på nogen måde være diskriminerende eller deltage i mobning, chikane (psykisk, verbal, fysisk eller seksuel), mishandling, intimidering eller anden adfærd, der krænker andres rettigheder og værdighed.
 4. Tage magtbalancen i betragtning i dit arbejde og din generelle adfærd for at undgå misbrug af din magtposition ift. andre grupper eller individer samt risikoen for at krænke deres menneskerettigheder eller selvværd.
 5. Håndtere personlige informationer på fortrolig og sikker vis i overensstemmelse med det formål, der er oplyst brugeren – inkl. ikke at videregive informationer, som kan sætte den pågældende i fare.
 6. Ikke på nogen måde bidrage til misbrug af partnerens eller ActionAid’s aktiv eller til korruption – uanset om det er som modtager eller afsender.
 7. Ikke indtage enhver form for narkotika – hverken under arbejde eller i fritid. 
 8. Evt. oplyse disse forpligtelser samt klage- og rapporteringsmekanismer til enhver person, som du får at vide, har observeret eller har en mistanke om brud på disse forpligtelser, samt opfordre dem til at melde deres observationer.
 9. Selv rapportere observationer eller mistanke om brud på disse forpligtelser via din rejseleder eller Global Contact kontor. 
 10. Bidrage ærligt til evt. undersøgelse, såfremt Global Contact eller ActionAid foretager den ifm. brud på Code of Conduct. 

At føle kærlighed eller være kærlig under en rejse med Global Contact kan også ske. Den Code of Conduct har ikke på formål at forhindre det men understreger vigtigheden af at: 

 1. Tage den evt. magtforhold mellem partnerne i betragtning og sikre, at der ikke opstår en situation med udgangspunkt i en ulig magtbalance; dette bliver betragtet som et magtmisbrug. 
 2. Hente tydeligt samtykke ved samleje og sikre, at alle parter er bevidste om muligheden for at sige fra. 

Overtrædelsen af Code of Conduct vil kunne medføre øjeblikkelig bortvisning fra opholdet for egen regning og uden refusion. 
 


Udvidede rejsebetingelser for Covid-19

 • For at rejse ud med Global Contact under COVID-19 pandemien er det et krav, at du er indforstået med at nedenstående rejsebetingelser overholdes, ligesom vi opfordrer til, at du følger vores generelle anbefalinger. Vi har lavet disse betingelser dels for at beskytte dig, men også for at undgå at du medbringer smitte fra Danmark. 
 • Vi følger både Udenrigsministeriets og de lokale myndigheders anvisninger. Vær opmærksom på, at nye restriktioner kan indføres med meget kort varsel, da pandemiens udvikling kan ændre sig. Du bør derfor kontinuerligt holde dig orienteret på evt. ændringer i de nye restriktioner i det pågældende land. 
 • De fleste lande har restriktioner for at begrænse smItten med COVID-19, som du skal følge. Der kan være restriktioner, hvor du skal i karantæne og/eller medbringe en negativ COVID-19 test ved ankomst såvel som forsamlingsforbud og regler om mundbind i det offentlige rum. Vi vil undervejs hjælpe dig med at være opmærksom på, hvilke nationale eller lokale restriktioner der er, men det er i sidste ende dit ansvar at være opmærksom på at have opdateret viden. 
 • Herunder finder du Global Contacts rejsebetingelser under COVID-19, som du skal følge, hvis du vælger at rejse gennem os. De er et supplement til rejsebetingelserne, som du godkender ved din tilmelding og til lokale love og regler. 

Før rejsen:

 • Hvis du ikke har købt din rejseforsikring gennem Global Contact, skal du sikre dig, at den dækker både under normale vilkår og ved COVID-19, samt ved indrejse i et orange-kategoriseret land. 
 • Global Contact kræver, at du skal kunne påvise en negativ COVID-19 test inden afrejse. Testen må max være 48 timer gammel. I forskellige lande er der forskellige krav ang. De skriftlige negative testresultater (op til 72 timer). Hvad der gælder i det land, som du skal afsted til, vil du blive informeret om af Global Contact inden afrejse. 
 • Hvis du bliver testet positiv for COVID-19 lige op til din afrejse, og må udskyde din afgang hjælper vi gerne med ombooking af flybilletter, hvis du har købt dem gennem Global Contact. Udgifter vedrørende dette dækkes ikke af Global Contact. Evt. afbud pga. positivtest følger vores almindelige afbudsregler 

Under rejsen:

 • Du skal følge det pågældende lands regler vedrørende COVID-19 og følge de lokale myndigheders anvisninger, imens du er afsted. 
 • Det er muligt, at du skal i karantæne for at sikre mod smittespredning ved ankomst, ligesom der kan være krav om en ny test. Dette vil du blive informeret om af Global Contact inden afrejse. 
 • Global Contact dækker ikke evt. udgifter relateret til karantæne/test ved indrejse, som kan være påkrævet af lokale myndigheder og/eller vores partnere. I disse tilfælde vil du først kunne starte på din arbejdsplads efter endt karantæne og evt. efter ny test. Dog assisterer vi gerne med at finde indlogering, hvis dette er påkrævet. 
 • Du skal tage en COVID-19 test ved de mindste symptomer. Hvis du modtager en positiv COVID-19 test, skal du gå i selvisolation, indtil du er helt rask – det vil sige, indtil 48 timer efter at dine symptomer er ophørt. Global Contact assisterer om nødvendigt med indkvartering, men dækker ikke relaterede udgifter. 
 • Du skal følge de lokale myndigheders anvisninger, hvis du får mistanke om COVID-19, når du er i det pågældende land. Du kan læse mere om de lokale anvisninger hos den relevante danske ambassade
 • Du skal være forberedt på at skulle arbejde hjemmefra, hvis det pågældende land indsætter en lokal eller national lockdown i det pågældende land. 
 • Global Contact giver ikke kompensation, hvis arbejdspladsen lukker ned i kortere eller længere tid, men du kan i tilfælde, hvor din rejse må afbrydes, være berettiget til refusion af ikke-afholdte udgifter i henhold til vores almindelige rejsebetingelser. 
 • Ved tidligere hjemrejse afholder du selv udgifter til ændret hjemrejse. 

Efter rejsen: 

 • Ved hjemkomst til Danmark skal du selv orientere dig, hvorvidt det er påkrævet at tage en COVID-19 test, afhængigt af hvilket land du har opholdt dig i. Testen bør foretages umiddelbart efter hjemkomst til Danmark. 
 • Du skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for evt. selvisolation ved hjemkomst. Du kan læse mere om hjemkomst fra ’orange’ lande her.  

Derudover har vi nogle generelle anbefalinger: 

 • Vi opfordrer til, at du minimerer dit sociale samvær så meget som muligt 7 dage inden afrejse, for at undgå smitte. 
 • Hvis du er en person i øget risiko, anbefaler vi, at du taler med din læge om det inden afrejse. Det er din læge, som kan vurdere din risiko ved at rejse. I tilfælde af afbud på baggrund af lægens anbefaling, vil dit depositum ikke blive refunderet. Du kan læse mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko her
 • Du bør være tilmeldt Udenrigsministeriets Danskerlisten under din rejse. På den måde vil du undervejs modtage information direkte fra Udenrigsministeriet, hvis der opstår en krise i rejselandet. 
 • Det er vigtigt, at du følger Sundhedsstyrelsens og WHO generelle råd. De gælder i Danmark, såvel som når du er i udlandet. Disse dækker både over hygiejne, brug af mundbind og socialt samvær. Du finder dem her
 • Du bør løbende aktivt orientere dig om evt. ændringer af retningslinjerne i det land, hvor du er udsendt.