Frivilligt organisations- og kampagnearbejde

Mange fattige og marginaliserede grupper diskrimineres rundt omkring i verden og  deres rettigheder undertrykkes gennem manglende information og korruption. Der er heldigvis også et utal af organisationer og bevægelser der dagligt kæmper den modsatte kamp. De har brug for din støtte. Som frivillig kan du arbejde hos en lokal organisation med fokus på f.eks. HIV/AIDS, antikorruption, menneskerettigheder, demokrati,  flygtninge, kvinderettigheder eller unges ret til uddannelse.  

Arbejdet foregår primært på kontor, men en del er også ude med og blandt målgruppen, hvor du afhængig af egne og deres sprogkundskaber kan deltage. Arbejdet kan variere meget og vil være alt fra kampagnearbejde, tekster til web og medier, fundraising, analysearbejde, rapportskrivning eller udrulning af kampagner når marginaliserede skal mobiliseres eller politikerne skal presses til at skabe forandring.  

Du kan forvente selv at skulle medbringe en bærbar, og skal have lyst til selv at tage initiativ og se mulighederne i dit arbejde. 

Lande hvor du kan arbejde på en organisation