Frivilligt arbejde med flygtninge og migranter

De seneste ti år er globale flygtninge og migranters udfordringer rykket til Europa. Udfordringer som genhusning og beskyttelse af mennesker under flugt, eller hvordan vi forholder os til folk der forlader deres hjemlande I desperat søgen efter et bedre liv, er på godt og ondt rykket meget tæt på vores del af verden.  

Som frivillig er du med til at understøtte organisationer, der arbejder med og for flygtninge og migranter. Der er rig mulighed for at bidrage på forskellig vis. Lige fra praktiske færdigheder, der kan afhjælpe den sårbare livssituation mange finder sig i. Din hjælp vil være værdsat mange forskellige steder. Den kan være praktisk arbejde, hvor der altid er brug for stabil arbejdskraft. Et eksempel på det kan være tøjsortering og efterfølgende udlevering. Det kan også være ved simpel sprogundervisning, lektiehjælp eller fysisk adspredelse for voksne, børn og unde der lever i fattigdom med en ensformig hverdag, mens der asylsager behandles. 

Mange organisationer prøver også at engagere flygtninge og migranter i arbejdet, så du vil ofte blive en del af et internationalt miljø, hvor unge mødes or arbejder sammen fra mange forskellige baggrund. 

Du kan arbejde med alle aldersgrupper, ligesom flere af vores partnere også har arbejde med andre  socialt udsatte grupper.   
 

Her kan du arbejde med flygtninge og migranter