Rejsebetingelser

Læs mere om rejsebetingelserne for studieture i udlandet hos Global Contact.


PROGRAMMET

 • Inden afrejse skal alle rejsende deltage i et obligatorisk introkursus, som efter aftale afholdes enten af Mellemfolkeligt Samvirke eller af en gruppeansvarlig.
 • At rejse ud med Global Contact er ikke en turistrejse, hvor deltagerne kan rejse rundt, som de har lyst til. Der er et klart program for turen, som det forventes at deltagerne følger. Det forventes desuden, at man deltager aktivt i programmet, engagerer sig og viser initiativ. 
 • Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom vi bestræber os på at planlægge programmet så præcist som muligt, er det ikke alt, vi kan tage højde for, og en stor del af planlægningen foregår løbende med de lokale partnere. Deltagerne er derfor nødt til at indstille sig på at være fleksible og på at ændringer og ventetid kan forekomme. Til gengæld garanterer vi, at man får et unikt kendskab til kulturen, menneskene og forholdene i Mellemøsten, Afrika, Asien eller Latinamerika.
   

ANVISNINGER FOR OPFØRSEL OG ANSVAR

 • Du skal være opmærksom på, at du kommer som gæst til et fremmed land. Du skal respektere den lokale kultur og følge vores partneres retningslinjer. Vi forventer, at du i særdeleshed respekterer kulturelle traditioner inden for påklædning, alkoholskik og social opførsel.
 • Som Global Contact frivillig vil du ofte blive opfattet af det lokale samfund og de mennesker, du møder, som en repræsentant for Global Contact og evt. Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid. Derfor forventer vi, at du lever op til ActionAid Code of Conduct (jf. afsnit nedenfor).
 • Du er en del af Global Contact både før, under og efter dit ophold, og skal derfor respektere de anvisninger, som vi giver. I modsat fald forbeholder Global Contact sig retten til at afbryde opholdet uden refusion.
 • Det er strengt forbudt at indtage enhver form for narkotika eller foretage enhver form for krænkelse over for andre mennesker. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra opholdet for egen regning og uden refusion.

Forventninger til studetursdeltagere:

Vi stiller ingen faglige krav, men vi forventer, at du som studietursdeltager er:

 • Socialt engageret
 • Motiveret til at deltage aktivt i alle dele af programmet
 • God til at tage initiativ
 • Åben, nysgerrig og positiv
 • I stand til at forstå og respektere en anden kultur
 • Villig til at leve under simple forhold, hvad angår indkvartering og kost
 • I besiddelse af høj fleksibilitet og tolerance
   

FORSIKRING

 • Alle deltagere skal være dækket af rejseforsikring, der dækker udgifter ved ulykke, død, behandling af sygdom og hjemtransport. Hvis egen forsikring ikke haves, kan forsikring tilkøbes hos Global Contact.
   

AFBUDSREGLER

 • Bliver en deltager forhindret i at deltage i tilmeldte ophold, skal dette meddeles på skrift hurtigst muligt til Global Contact.
  • Modtager vi det skriftlige afbud tidligere end 30 dage før afrejse, tilbagebetaler vi det indbetalte beløb minus 2.500 kr. samt evt. allerede afholdte udgifter til fx flybillet, administration til partner mm.
  • Modtager vi det skriftlige afbud senere end 30 dage før afrejse, tilbagebetaler vi det indbetalte beløb minus 5.000 kr. samt evt. allerede afholdte udgifter til fx flybillet, administration til partner mm.
    

AFLYSNING

 • Global Contact forbeholder sig retten til ikke at oprette studieturen, hvis der ikke er tilstrækkelige tilmeldinger til opholdet. Det er Global Contacts pligt at meddele den gruppeansvarlig i god tid inden tilmelding, hvor mange tilmeldinger, der er tilstrækkelige for at gennemføre opholdet, samt et eventuelt loft for antal tilmeldinger. Eventuel aflysning som følge af et utilstrækkeligt antal meddeles senest en måned før afrejse.
 • Opholdene kan aflyses af Global Contact under henvisning til lokale forhold.
 • Ved aflysning, er Global Contact forpligtet til omgående at underrette deltagerne og så vidt muligt tilbyde et tilsvarende ophold. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, tilbagebetales det allerede indbetalte beløb. Der udbetales ingen godtgørelse.
   

BETALING

 • Opholdets pris og indhold fremgår af aftalen mellem Global Contact og gruppeansvarlig, eller i beskrivelsen af opholdet på Global Contacts hjemmeside, såfremt dette er aftalt.
 • Evt. depositum betales efter nærmere aftale ved tilmelding af gruppen.
 • Samlet betaling for opholdet opkræves på faktura til gruppeansvarlig 6. uger før afrejse med otte dages betalingsfrist.
 • Global Contacts overskud går til Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde for at give verdens fattigste større demokratisk indflydelse.
   

KLAGEMULIGHEDER

 • I tilfælde af, at deltagerne eller den gruppeansvarlige oplever mangler ved opholdet, skal Global Contact i Danmark omgående kontaktes, så vi kan afhjælpe manglen. I modsat fald fraskrives automatisk efterfølgende klagemulighed. Personlige udgifter i forbindelse med mangler dækkes kun efter forudgående aftale med Global Contact i Danmark.
 • I tilfælde, hvor uforudsete omstændigheder gør, at opholdet må afbrydes, dækkes eventuelle ekstraudgifter kun efter forudgående aftale med Global Contact.
 • I tilfælde af ønske om kompensation ifm. klage skal dette modtages skriftligt senest 4 uger efter rejsens afslutning.
   

CODE OF CONDUCT

Ved at rejse med Global Contact er du forpligtet over for medrejsende, partnere, vores målgruppe og det lokale samfund til at:

 1. Respektere og beskytte de udsatte og sårbare mennesker, som du både arbejder sammen med og for;
 2. Vise hensyn, være fair og ærlig samt behandle alle med respekt og værdighed – uanset deres identitet (såsom race, nationalitet el. etnicitet, religion, alder, fysiske el. psykiske gene, køn, seksuelle orientering, kønsidentitet og -udtryk, graviditets- og ægteskabsforhold, sociale og økonomiske situation eller øvrige identitetsforhold);
 3. Ikke på nogen måde være diskriminerende eller deltage i mobning, chikane (psykisk, verbal, fysisk eller seksuel), mishandling, intimidering eller anden adfærd, der krænker andres rettigheder og værdighed;
 4. Tage magtbalancen i betragtning i dit arbejde og din generelle adfærd til at undgå misbrug af din magtposition ift. andre grupper eller individer samt risikoen for at krænke andres menneskerettigheder eller selvværd;
 5. Håndtere personlige informationer på fortrolig og sikker vis i overensstemmelse med det formål, der er oplyst brugeren – inkl. ikke at videregive informationer, som kan sætte den pågældende i fare;
 6. Ikke på nogen måde bidrage til misbrug af partnerens eller ActionAid’s aktiv eller til korruption – uanset om det er som modtager eller afsender;
 7. Ikke indtage nogen form for narkotika – hverken under arbejde eller i fritid;
 8. Evt. oplyse disse forpligtelser samt klage- og rapporteringsmekanismer til enhver person, som du får at vide, har observeret eller har en mistanke om brud på disse forpligtelser, samt opfordre dem til at melde deres observationer;
 9. Selv rapportere observationer eller mistanker om brud på disse forpligtelser via din rejseleder eller Global Contacts kontor;
 10. Bidrage ærligt til evt. undersøgelse, såfremt Global Contact eller ActionAid foretager den ifm. brud på Code of Conduct.

At føle kærlighed eller være kærlig under en studietur med Global Contact kan også ske. Denne Code of Conduct har ikke til formål at forhindre det, men understreger vigtigheden af at:

 1. Tage det evt. magtforhold mellem partnerne i betragtning og sikre, at der ikke opstår en situation med udgangspunkt i ulig magtbalancer; dette bliver betragtet som et magtmisbrug.
 2. Hente tydeligt samtykke ved samleje og sikre, at alle parter er bevidste om muligheden for at sige fra.

Overtrædelsen af Code of Conduct vil kunne medføre øjeblikkelig bortvisning fra opholdet for egen regning og uden refusion.