Global Contact Om os Kontakt os

P-Sygeplejerske Jette Tegner

Jette Tegner
Lektor og international koordinator på Institut for Sygepleje, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol.

 

Hvad får man som sygeplejestuderende ud af et praktikophold i et udviklingsland?
Når de studerende rejser ud, bliver de gode til at forholde sig konstruktivt kritisk til både det system, de møder ude, til dem selv, til faget, til det danske samfund og til de globale problemstillinger. De bliver bevidste om en række sundhedsfaglige og etiske problemstillinger, herunder kommunikation og omsorg. I udviklingslandene er de materielle ressourcer ofte stærkt begrænsede, og man får derfor trænet sine kompetencer til at være problemløsende, kreativ og innovativ.

Hvordan adskiller sygeplejen i udviklingslande sig fra den danske?
Ressourcer i udviklingslandene er små. Både materielt, men også i forhold til de værdier, man møder. Et menneskeliv betyder noget andet i Danmark. Den respekt og omsorg for det enkelte individ eller den enkelte patient og dennes pårørende, som vi lægger stor vægt på i Danmark, er anderledes. Ligesom kommunikation og samarbejde med patienterne og pårørende har andre udtryksformer. 

Hvad fortæller de studerende, når de kommer hjem?
De peger alle på, at det giver personlig udvikling at komme ud at stå på egne ben. ”Det var hårdt, men jeg ville ikke have været det foruden!” siger de alle sammen.