Global Contact Om os Kontakt os

Frivilligt arbejde med børn

Frivilligt arbejde med børn – Arbejd frivilligt med børn og unge i hele verden

En skole, et børnehjem, en børnehave eller et center for gadebørn. Hvis du har lyst til at komme ud og lave frivilligt arbejde med børn og unge, så er der masser af muligheder. Hos Global Contact har vi mange års erfaring og sender hvert år rigtig mange frivillige ud til vores samarbejdspartnere i hele verden. Inden vi sender dig ud til dem, sørger vi for at forberede dig ordentligt, ved starte din tur med et kort højskoleophold. Det gør vi for både din og børnenes skyld, så din oplevelse med at lave frivilligt arbejde med børn bliver endnu bedre. 

Herunder kan du læse om de forskellige muligheder for at lave frivilligt arbejde med børn, når du rejser ud med Global Contact. Vi fortæller også lidt mere om hvad du får ud af højskoleopholdet i forhold til dit frivillige arbejde med børn.
Til sidst fortæller Jeppe om hans oplevelser med frivilligt arbejde med gadebørn på Filippinerne. 
 

 

 

Frivilligt arbejde med børn på børnehjem 

Frivilligt arbejde med børn på børnehjem

Hvis du kunne tænke dig at lave frivilligt arbejde med børn på et børnehjem, er der masser af muligheder.  De børn, der er på børnehjemmene, er ofte forældreløse og fattige børn, som ikke har andre steder at være. Vi samarbejder med nogle af de lokale, som viger deres tid til at tage sig af dem. 

Der er altid brug for ekstra hænder på børnehjemmene, så du kan bidrage med rigtig meget som frivillig.

Udflugt og sjove lege med børnene

Når du laver frivilligt arbejde med børn på et børnehjem, kommer du som en ekstra hjælpende hånd. Du har overskuddet til at finde på finurlige ideer og sørge for, at der er sjov og leg i børnenes hverdag. Du kan f.eks. arrangere lege og aktiviteter, tage børnene med på udflugt eller lære dem nye sanglege.
Derudover kan du hjælpe med at lave mad, gøre rent og andet, som også skal ordnes på børnehjemmet. På den måde kan du hjælpe det faste personale til at få mere tid til børnene.

Lektiehjælp og engelskundervisning

I løbet af dagen er mange af børnene fra børnehjemmet i skole. Imens de er væk, kan du komme på de gode ideer og planlægge legene, så du er klar, til de kommer hjem. 
Om eftermiddagen kan du også hjælpe børnene med at lave lektier og lære dem engelsk. 
Engelsk er vigtigt, når børnene bliver ældre, og du har helt sikkert meget at bidrage med, også selvom du ikke syntes, du var den bedste i klassen. 

Den lille forskel

Ta’ fat, bankebøf og tegnetime virker ved første øjekast ikke, som noget der gør en forskel, men når man ser efter er det tydeligt, at børnene er vilde med de lege og spøjse ideer du kan finde på. Den ekstra energi, du kommer med som frivillig, er med til at skabe mere sjov og ballede i børnenes hverdag.

>> Se alle de lande, hvor du arbejde på børnehjem her.

 

Frivilligt arbejde med at undervise børn

Frivilligt arbejde med at undervise børn

Du kan også komme ud og lave frivilligt arbejde, hvor du underviser børn og unge. Du vil ofte undervise i engelsk, fordi vi i Danmark er vi rigtig gode til engelsk. Det er ikke alle steder i verden, at de har de muligheder, men ved at undervise i engelsk, kan du være med til at forbedre børnenes chancer for at få en god uddannelse.

Kreativ undervisning

Meget af den undervisning eleverne får til daglig er tavleundervisning og udenadslære. Derfor er der rigtig meget brug for, at de får lov til at tale engelsk og træne deres udtale. 
Når du laver frivilligt arbejde med børn på en skole, kommer du som den ekstra hjælpende hånd. Så du kan hjælpe de børn og unge, du underviser, med at forbedre deres engelsk, ved at bruge din kreativitet og måske inspiration fra din egen folkeskole.
Hvis du f.eks. er glad for musik, kan du bruge det i undervisningen ved blandt andet at synge engelske sange og remser med børnene. Du kan også bruge dit kreative sind og lave quiz, vendespil, ”Simon Says” og meget mere. Børn er et meget taknemmeligt publikum, så der skal ikke meget til, før du kan spotte deres store smil.  

Undervisning på alle niveauer

Der er mulighed for at undervise både de små og lidt ældre børn, så det gælder også om at tilpasse undervisningen til de forskellige niveauer. Børn og unge lærer hurtigt, og du kan tydeligt at se, at de rykker sig, mens du er der. 
På nogle af skolerne, hvor du kan lave frivilligt arbejde, kan du også undervise i andre fag, der interesserer dig, som for eksempel idræt eller matematik. 

Lad dit frivillige arbejde leve videre

Hvis du vil være med til at gøre en forskel, der lever videre efter du er rejst, så kan du bruge dine aftener på at lære de voksne i lokalsamfundet engelsk. Så kan de fortsætte, det arbejde du har lavet med børnene, efter du er taget hjem. 
Nogle frivillige har lavet engelske sange, som de gav til skolen, så både børn og voksne kunne blive ved med at øve sig. 

>> Se alle de lande, hvor du kan undervise børn her.  

 

 

Frivilligt arbejde med gadebørn

Arbejd frivillig i udlandet med gadebørn

Ifølge FN er gaden hjem og arbejdsplads for over 100 millioner børn. De børn har brug for et helle, hvor de kan spise, sove, få undervisning og lægehjælp. Mange af de centre, som hjælper gadebørn, sætter pris på ekstra hænder fra frivillige. Du kan lave frivilligt arbejde ved at hjælpe med aktiviteter, undervisning og praktisk assistance.

Hjælp til skolen

Udover at hjælpe med at lave mad, give børnene et bad og sørge for, at de får et pusterum fra deres liv på gaden, kan du hjælpe dem med at få en uddannelse. Det er vigtigt, at børnene lærer både engelsk og matematik. Og selvom du ikke havde matematik på a-niveau, kan du sagtens lære fra dig, på det niveau de er på. 

Sjov og leg

Selvom børnene har nogle basale behov der skal opfyldes, er der stadig massere af plads til at lave sjove aktiviteter og lege med børnene. Det er en god adspredelse fra deres liv på gaden. Alt fra musik til fodbold er et hit, så du skal bare komme med, lige det du er god til.  

>> Se alle de lande, hvor du kan arbejde med gadebørn her.

 

Frivilligt arbejde med handicappede børn

Frivilligt arbejde med handicappede børn

I mange fattige lande bliver der set ned på handicappede børn. Denne stigmatisering er hård for både børn og forældre. Der er heldigvis nogle organisationer, som har sat deres fokus på at hjælpe dem, og som sætter stor pris på din ekstra hjælp. Du kan lave frivilligt arbejde på de mange steder, som ofte er skoler og centre, der tager sig af børnene i løbet af dagen. 

Dit syn på handicappede 

Din tilstedeværelse og tilgang til deres handicap er med til at gøre en stor forskel for børnene. Du kan være med til at hjælpe med praktiske ting og lave aktiviteter med børnene.

>> Se alle de lande, hvor du kan arbejde med handicappede børn her.

 

Frivilligt arbejde med børn i børnehaver

Frivilligt arbejde med børn i børnehaver

Du kan også lave frivilligt arbejde med børn i en børnehave, hvor du er med til at gøre børnene skoleklar. Børnene er typisk mellem tre og seks år, så læring gennem leg er et hit. Du får mulighed for at bruge din kreativitet og finde på sjove lege, der både er underholdende og gør børnene klogere. I nogle af børnehaverne ligger det største fokus på at gøre børnene skoleklar, hvor der i andre børnehaver er mere plads til leg.

Den ekstra hånd

Der er god plads til hjælp fra frivillige i børnehaverne, hvor der ofte ikke er så mange ressourcer. 
Du kommer som den hjælpende hånd og kan være med til blandt andet undervisning, praktisk arbejde og leg med børnene. 
De mindre børn taler ikke så godt engelsk, så det giver også mulighed for at finde ud af, hvordan du kan bryde sprogbarrieren, når du arbejder med børn. 

>> Se alle de lande, hvor du kan arbejde i børnehaver her.

 

Frivilligt arbejde med børn kræver forberedelse

Når du tager afsted som frivillig med os, sørger vi for at forberede dig ordentligt. Vi starter hele dit ophold med at sende dig fire uger på højskole i den del af verden, hvor du skal være frivillig. 

Sammen med dine nye højskolevenner bliver du forberedt på, hvordan det er at lave frivilligt arbejde i udlandet. Du bliver undervist af lokale og danske undervisere, både i og uden for klasselokalet. Du lærer om kulturen, frivilligt arbejde, hvordan man løser konflikter og meget mere. Du lærer om alt det sjove og spændende, men også om det der kan være svært. 

Det kan måske lyde, som om du blot er legeonkel, når du laver frivilligt arbejde med børn. Men det er rigtig vigtigt, at du er klar over de særlige hensyn, du skal være opmærksom på, når du arbejder med udsatte børn. Det og meget mere, bliver du klædt på til under højskoleopholdet.

Sammen tager vi ansvar

På højskolen lærer du også om, hvorfor det er vigtigt for os, at vi tager et ansvar, når vi sender frivillige ud for at arbejde med børn. Vi har talt med børnepsykologer og undersøgt, hvordan det er bedst for børnene, for det er trods alt, dem det handler om. Derfor kommer du ikke til have primære omsorgsopgaver for børn under 3 år. Det, og meget andet, lærer du mere om på højskoleopholdet.

>> Her kan du læse mere om vores højskoleophold.
 

Din rolle som frivillig med børn

Når du tager ud og laver frivilligt arbejde med børn, kommer du ned som en ekstra hjælpende hånd. Du kan se din rolle som den fede vikar fra folkeskolen, som alle stadig kan huske. Du skal være den der ryster posen og er kreativ i hverdagen. Du kommer med det overskud, som det faste personale ikke altid har til daglig. 
Du kommer ikke til at redde hele verden, når du rejser ud og laver frivilligt arbejde med os, men du kommer til at gøre en lokal forskel, for dem du arbejder med.

 

Sådan er det at arbejde med børn i udlandet

Høj eller lav, tyk eller tynd, fra Afrika, Europa, Asien eller Latinamerika. Når du arbejder med børn, oplever du, at forskellen på børn rundt i verden ikke er så stor. Den umiddelbare glæde og de ærlige smil afhænger ikke af, hvor man er født. 
Når du laver frivilligt arbejde med børn, får børnene mulighed for at lære om verden gennem dine historier, de får øvet deres engelsk og får en masse sjov og leg, som der ikke ellers havde været tid og overskud til. 

Vi har snakket med Jeppe Reinert om hans frivillige arbejde med børn. Han var frivillig på Filippinerne og arbejdede på en institution, hvor de hjalp gadebørn ved blandt andet at give dem mad, et bad og undervisning. Her deler han nogle af hans oplevelser fra arbejdet med børn.

Frivilligt arbejde med børn, Jeppe fortæller

Jeppes rolle som frivillig
”Det faste personale var ”caretakers”. Det var dem børnene gik til, hvis de var kede af det. Jeg var en af dem, der var med til at give hverdagen et flow og komme med nogle inputs til, hvilke aktiviteter man kunne lave, så børnenes hverdag blev mere alsidig. 
De børn, jeg arbejde med, var enormt musikalske og rigtig glade for at danse. Så der kunne jeg byde ind med den musiske kunnen, jeg havde med hjemmefra.” 

Samarbejdet med det faste personale
”Det var både udfordrende og enormt givende at lave frivilligt arbejde. Det var udfordrende, fordi man skulle forholde sig til at størstedelen af børnene havde nogle traumer.
Man skulle kende sin rolle som frivillig og vide, hvad man kunne tillade sig. Derfor var det vigtigt at lære børnene at kende, og den bedste måde at gøre det på, syntes jeg, var ved at have et tæt samarbejde med pædagogerne på institutionen. De kendte børnene og vidste, hvad man skulle have in mente, inden man legede eller snakkede med dem.” 

En hjælpende hånd med de praktiske ting
”Jeg lavede praktisk arbejde, men ikke så meget. Hver dag hjalp jeg til med opvasken efter frokost sammen med børnene. Så havde jeg en maddag om ugen sammen med en af kokkene. 
Jeg hjalp også med at opdatere deres database. Så det var meget forskelligt, hvad det praktiske var.” 

Børnene også fik noget ud af det 
”Jeg klikkede rigtig godt med de unge på institutionen. De vidste godt, at jeg var en af de voksne, men jeg var stadig ung, så jeg tror, de følte, at de kunne fortælle mig nogle af de ting, som de gik og kæmpede med. 
Vi fik nogle gode snakke og blev gode venner. Der kunne jeg mærke, at min tilstedeværelse gjorde en forskel, og det er en rigtig fed følelse, når man går i seng om aftenen.” 

Mere med hjem end gode oplevelser
”Jeg tror, jeg har fået et nyt verdenssyn. Og jeg har fået en bedre forståelse af, lande som kæmper med nogle problemer, der ligger meget fjernt fra, det vi kæmper med i Danmark. Jeg føler, det er meget privilegeret at have fået med. Jeg fik set nogle af de ting som der bliver skrevet om i medierne med mine egne øjne. Filippinerne er enormt overbefolket. Der hersker ikke rigtig nogen middelklasse, enten lever du på gaden eller også har du det relativt godt og er en form for overklasse.” 

Tanker om hvad det kræver at lave frivilligt arbejde med børn og unge 
”Det er vigtigt at man kan tilsidesætte sin egen forestilling om, hvordan det er at være frivillig og så være der for, de folk man skal hjælpe. Jeg tror ikke, det at være frivillig er for alle. Det er også det man får at vide på højskolen inden vi tager afsted og det er rigtig fedt. Men det var alligevel en øjenåbner, at man skal have lidt hård hud. Det er hårdt at være frivillig, men det er enormt givende, hvis man tager i mod det med åbne arme.”

 

Frivilligt arbejde med børn

Frivilligt arbejde med børn

 

Sådan kommer du til at lave frivilligt arbejde med børn

Der er mange forskellige former for frivilligt arbejde med børn i Afrika, Asien, Latinamerika og Mellemøsten.
Du bestemmer selv, hvilket projekt du vil arbejde på, når du rejser ud med os. Det vælger du, når du bestiller din rejse. Rejsen bestiller du, under det land du gerne vil til. Se alle landene her. 

 

Vil du vide mere?

Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål - store som små! Eller kig forbi til et af vores gratis infomøder, hvor vi og tidligere frivillige fortæller om opholdet som frivillig i udlandet. 

 

  

Kontakt os


Telefon: 77310022
Email: globalcontact@ms.dk
Nødtelefon: (+45) 2989 7731

Mellemfolkeligt Samvirke
Fælledvej 12 
2200 København N

Privatlivspolitik

 

Mellemfolkeligt Samvirke

Få mere information


Kom til infomøde
Om os
Kontakt
Instagram
Facebook

 

 

 

Følg med

Hold dig opdateret omkring nye frivilligprojekter, deadlines for ansøgning, studenterstillinger og meget mere.